Sąlygos

Prieš pateikdami savo nuotrauką į šį tinklalapį, atidžiai perskaitykite registracijos sąlygas (toliau - sąlygos). Pateikdami savo nuotrauką į tinklalapį, Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nepateikite savo nuotraukų į tinklalapį bei nedalyvaukite jurgita.lt portalo veikloje. Tinklalapis pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, papildyti arba pašalinti šias sąlygas. Jei ir toliau naudositės tinklalapiu, po bet kokių šių sąlygų pakeitimų publikavimo, tai reikš Jūsų sutikimą su pakeitimais.

Apribojimai 

Registruodamiesi jūs sutinkate nenaudoti šio tinklalapio nelegaliems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio į tinklalapį pateikimu, publikavimu, peržiūra, perdavimu, siuntimu, pakrovimu, laikymu, atgaminimu ir/arba platinimu, kuris: pažeistų bet kokias autoriaus teises, prekinius ženklus arba patentus; būtų įžeidžiantis arba kenksmingas bet kurio asmens atžvilgiu; pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą ir/arba viešumo teises; galėtų pakenkti asmenims ar turtui, arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.

Reikalavimai nuotraukoms

Mažiausiai vienoje iš pateiktų nuotraukų Jūsų veidas turi būti AIŠKIAI matomas ir atpažįstamas; Draudžiama talpinti nuotraukas, kurių autorinės teisės yra saugomos; Draudžiama talpinti nuotraukas su kitų tinklapių adresais; Draudžiama talpinti vaikų iki 7 metų nuotraukas, jei vaikas nėra jūsų giminaitis Draudžiama talpinti svetimas nuotraukas

Draudžiamas turinys 

Šiame tinklalapyje draudžiama laikyti, publikuoti, siųsti, pakrauti, platinti arba perduoti bet kurį įžeidžiantį, šmeižiantį, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, nepadorų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį, sukeliantį kitą teisinę atsakomybę. Neteisėto turinio pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja, tiesioginiais grasinimais fizine žala, persekiojimu, pornografija ir medžiagos, apsaugotos autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais, ar kitos privačios medžiagos naudojimu be sutikimo. Uždraustas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja: programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis šio tinklalapio ir/arba kitų tinklalapių saugumą; reklama; nelegalios veiklos pasiūlymais ir/arba skatinimu; privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodas arba bet kuria kita privačia informacija.

Turinio naudojimo apribojimai 

Šis tinklalapis yra jurgita.lt (nurodoma kaip "jurgita.lt", "mes", "mus" arba "mūsų") nuosavybė. Joks turinys iš šio tinklalapio jokiu būdu negali būti atgaminamas, dar kartą išleistas, pakrautas, publikuojamas, perduodamas arba platinamas. Turinio modifikavimas arba turinio panaudojimas bet kuriam kitam tikslui yra jurgita.lt autorinių teisių ir kitų privačių teisių pažeidimas. Visi prekiniai ženklai, paslaugų ženklai ir prekiniai pavadinimai, kurie pateikiami šiame tinklalapyje yra jurgita.lt nuosavybė arba jurgita.lt turi leidimus jiems naudoti.

Teisė pašalinti ir sunaikinti medžiagą

jurgita.lt pasilieka sau teisę pašalinti ir sunaikinti bet kokį turinį iš šio tinklalapio, kuris pažeidžia šias sąlygas. Registruodamiesi Jūs sutinkate, kad jurgita.lt nebus atsakingas už bet kokio turinio, kurį bet koks asmuo pateikė, publikavo, peržiūrėjo, perdavė, atgamino ir/arba išplatino šiame tinklalapyje, tikrinimą, kontroliavimą ir redagavimą.

Turinio nuosavybė ir naudojimo teisės

Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad esate vienintelis visų teisių į Jūsų publikuojamą turinį savininkas (įskaitant ir visas jo autorines teises) arba, kad turite besąlyginę teisę ir licenziją į šį turinį, kaip numatyta šioje dalyje. Nors publikuojamo turinio autorinės teisės išliks Jūsų nuosavybe, Jūs sutinkate, kad visas Jūsų publikuojamas turinys taptų jurgita.lt duomenų bazės dalimi, būtų saugomas ir naudojamas neribotą laiką ir kad jurgita.lt būtų duomenų bazės ir autorinių teisių į išvestinius nuo turinio kūrinius savininku. Be to, kad yra atsisakoma visų teisių į turinį, įskaitant moralines teises, privatumo teises ir viešumo teises. Nei jurgita.lt, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama turinį pagal šią dalį, nebus įpareigota mokėti Jums autorinio honoraro ar kitokio atlyginimo už turinio panaudojimą.

Veiklos nutraukimas

jurgita.lt pasilieka sau teisę bet kada nutraukti Jūsų priėjimą prie šio tinklalapio už šių taisyklių ir nuostatų arba įstatymų nesilaikymą, arba jei jurgita.lt taip nuspręs dėl kitų priežasčių, be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Jei jurgita.lt nutraukia šio tinklalapio egzistavimą, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jurgita.lt savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti visą turinį ir informaciją bet kokiu būdu. Bet kuriai šaliai nutraukus paslaugų teikimą/naudojimąsi paslaugomis, Jūs privalote sunaikinti visą medžiagą arba turinį, gautą iš šio tinklalapio.

Sąlygų pataisymai

jurgita.lt pasilieka sau teisę keisti, pataisyti, papildyti arba ištrinti bet kokias tinklalapio sąlygas bet kuriuo metu be įspėjimo, o Jūsų tęstinis naudojimasis šiuo tinklalapiu reiškia Jūsų sutikimą su tokiais pataisymais, pakeitimais, papildymais arba ištrynimais. Jei Jūs manote, kad šie sąlygų pakeitimai yra Jums dėl kažkokių priežasčių nepriimtini, Jūs sutinkate baigti naudotis šiuo tinklalapiu.

Bendroji dalis

Jūs sutinkate, kad šio tinklalapio naudojimo ir šios registracijos sąlygos bei bet kokie su jomis susiję ginčai arba bet koks turinys, susijęs su šiuo tinklalapiu, būtų reglamentuotas ir interpretuojamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jūs sutinkate, kad jei bet kuris šio tinklalapio sąlygų punktas tampa negaliojantis arba neįvykdomas, tai nepaveiks likusių šio tinklalapio naudojimo sąlygų teisėtumo, jos išliks galiojančiomis ir įvykdomomis. Šio tinklalapio naudojimo sąlygos bei priedai prie jų, publikuojami jurgita.lt, negali būti taisomi, išskyrus kaip nurodyta aukščiau.

Nuorodos

Visos nuorodos į "mus", "mūsų" ir "jurgita.lt" šiose taisyklėse ir nuostatose yra skirtos nuorodoms į jurgita.lt ir jo pagrindinį bei dukterinius subjektus. Visos nuorodos į "Jus", "Jūsų" ir "vartotojas" šiose taisyklėse ir nuostatose yra skirtos nuorodoms į vartotoją, kuris sutinka su šių taisyklių ir nuostatų sąlygomis, tęsdamas registraciją šiame portale.

Privatumas

Visi asmeniniai duomenys pateikti portalui jurgita.lt saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Administracija įsipareigoja gerbti portalo narių privatumą ir neperduoti asmeninių duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. Gavusi raštišką prašymą suteikti informacijos iš valstybinių institucijų, administracija įsipareigoja suteikti informaciją apie bet kurį portale užsiregistravusį asmenį. Registruodamiesi portale jurgita.lt, jūs suprantate ir sutinkate, jog jūsų profilio duomenys bus prieinami kitiems portalo nariams. Portalo administracija nėra atsakinga už asmeninius narių duomenis ir jų naudojimą, kai nariai informaciją atskleidžia patys.
 
 
 
UAB "Elektroniniai Sprendimai",Pamėnkalnio 9/7-4, LT-01114 Vilnius. Įm. kodas 3583556, įregistruota LR įmonių rejestre, rejestro tvarkytoja: Valstybės įmonė Registrų centras. Visos teisės saugomos.
© 2008-2020 UAB "Elektroniniai Sprendimai". Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB "Elektroniniai Sprendimai" sutikimą. Sąlygos